XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Giao dịch CFD dầu và khí đốt

10 lớp tài sản - 10 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
Giao dịch Forex, Tiền điện tử, Chứng khoán, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Chỉ số theo lĩnh vực tại XM.

Giao dịch năng lượng - Spread / Điều kiện

Ký hiệu Spread chỉ từ (đồng tiền định giá) K.lượng g.dịch Tối thiểu/Tối đa Phần trăm ký quỹ tối thiểu Đòn bẩy tối đa Giá trị swap mua
(Đồng tiền đặt cọc)*
Giá trị swap bán
(Đồng tiền đặt cọc)*
Các mức Limit và Stop** Nền tảng
NGASCash 0,012 0.01/550 0,5% 200 -4,07 3,34 0 MT5 Đọc thêm
OILCash 0,03 0.01/300 0,5% 200 1 -4,52 0 MT5 Đọc thêm
BRENTCash 0,03 0.01/250 0,5% 200 1 -3,6 0 MT5 Đọc thêm

* Đối với các vị thế được giữ ở trạng thái mở khi thị trường đã đóng cửa vào ngày Thứ Sáu, swap sẽ được tính cho 3 ngày.

** Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.

Yêu cầu ký quỹ đối với các ký hiệu năng lượng tiền mặt = [Số Lot * Khối lượng hợp đồng * Giá mở] / [Giá trị thấp hơn giữa (Đòn bẩy tài khoản, Đòn bẩy ký hiệu)]

Để biết thêm thông tin về tỷ lệ ký quỹ của năng lượng tiền mặt, vui lòng nhấn vào đây.

Tỷ lệ ký quỹ luôn là 50% khi bạn đặt các lệnh ngược chiều đối với sản phẩm phái sinh và nếu mức ký quỹ của bạn trên 100%.

Ký hiệu Mô tả Giờ máy chủ Ngày thường Mở cửa (Thứ 2) Đóng cửa (Thứ 6)
NGASCash Natural Gas Cash GMT +3 01:05 - 23:55 01:05 23:10 Đọc thêm
OILCash WTI Oil Cash GMT +3 01:05 - 23:55 01:05 23:10 Đọc thêm
BRENTCash BRENT Cash GMT +3 00:00 - 00:55,03:05 - 00:00 03:05 23:10 Đọc thêm

Lưu ý rằng Công ty chúng tôi không áp dụng lãi suất qua đêm tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính đã có ngày đáo hạn.

Ký hiệu Spread chỉ từ (đồng tiền định giá) Giá trị 1 lot K.lượng g.dịch Tối thiểu/Tối đa Phần trăm ký quỹ tối thiểu Các mức Limit và Stop* Nền tảng
OIL 0,03 100 Barrels 1/280 1,5% 0 MT4/MT5 Đọc thêm
BRENT 0,03 100 Barrels 1/280 1,5% 0 MT4/MT5 Đọc thêm
GSOIL 1,35 4 Tonnes 1/200 3% 0 MT4/MT5 Đọc thêm
OILMn 0,03 10 Barrels 1/2800 1,5% 0 MT4/MT5 Đọc thêm
NGAS 0,033 1.000 MMBtu 1/180 3% 0 MT4/MT5 Đọc thêm

* Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.

Yêu cầu ký quỹ được tính như sau: Số lot * Khối lượng hợp đồng * Giá mở * Phần trăm ký quỹ và không phụ thuộc vào đòn bẩy của tài khoản giao dịch của bạn.

Tỷ lệ ký quỹ luôn là 50% khi bạn đặt các lệnh ngược chiều đối với sản phẩm phái sinh và nếu mức ký quỹ của bạn trên 100%.

Các mức spread / điều kiện ở trên áp dụng cho mọi loại tài khoản giao dịch của XM.

Lưu ý rằng Công ty chúng tôi không áp dụng lãi suất qua đêm tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính đã có ngày đáo hạn. Vào ngày đáo hạn tất cả các lệnh đang mở sẽ bắt buộc phải đóng.

Vì các nền tảng giao dịch không hỗ trợ các mức giá âm đối với các sản phẩm tài chính, nếu trường hợp bất thường xảy ra là giá của bất cứ sản phẩm năng lượng nào (OIL, OILMn, BRENT, GSOIL và NGAS) về mức 0, Công ty sẽ đóng tất cả các lệnh đang mở tại mức giá thị trường ở thời điểm gần nhất.

Ký hiệu Mô tả Giờ máy chủ Ngày thường Mở cửa (Thứ 2) Đóng cửa (Thứ 6)
OIL WTI Oil GMT +3 01:05 - 23:55 01:05 23:10 Đọc thêm
BRENT Brent Crude Oil GMT +3 00:00 - 00:55,03:05 - 00:00 03:05 23:10 Đọc thêm
GSOIL London Gas Oil GMT +3 03:05 - 23:55 03:05 23:10 Đọc thêm
OILMn WTI Oil Mini GMT +3 01:05 - 23:55 01:05 23:10 Đọc thêm
NGAS Natural Gas GMT +3 01:05 - 23:55 01:05 23:10 Đọc thêm

Lưu ý rằng Công ty chúng tôi không áp dụng lãi suất qua đêm tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính đã có ngày đáo hạn.

Mô tả Ký hiệu Hợp đồng hiện hành Ngày mở* Ngày chỉ đóng* Ngày hết hạn* Các tháng đáo hạn Hết hạn hợp đồng**
Brent Crude Oil BRENT Sep 2024-06-25 2024-07-26 2024-07-29 Theo tháng Hết hạn hợp đồng**
London Gas Oil GSOIL Aug 2024-07-05 2024-08-08 2024-08-09 Theo tháng Hết hạn hợp đồng**
Natural Gas NGAS Aug 2024-06-21 2024-07-24 2024-07-25 Theo tháng Hết hạn hợp đồng**
WTI Oil OIL Sep 2024-07-17 2024-08-17 2024-08-18 Theo tháng Hết hạn hợp đồng**
WTI Oil Mini OILMn Sep 2024-07-17 2024-08-17 2024-08-18 Theo tháng Hết hạn hợp đồng**

*Ngày chỉ đóng và Ngày hết hạn có thể thay đổi khi chúng ta đến gần ngày thực tế. Điều này là do các quy tắc do các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi đặt ra để quản lý việc đáo hạn hợp đồng tương lai và dựa trên tính thanh khoản của cả hợp đồng đang hoạt động và hợp đồng sắp hết hạn. Ngày làm việc sau ngày mở của sản phẩm mới là ngày hết hạn của hợp đồng trước đó.

**Ngày hết hạn sẽ thay đổi mỗi tháng và dựa trên lịch trình đáo hạn của các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi và tính thanh khoản của các hợp đồng.

Xin lưu ý rằng Công ty của chúng tôi không cung cấp đáo hạn tự động cho các hợp đồng mới của các sản phẩm tài chính có ngày hết hạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu thế giới

Đặc điểm tiêu biểu của giá năng lượng là mức độ biến động cao do tác động của nhiều yếu tố chính trị và môi trường. Các yếu tố cung và cầu cũng tác động lên giá năng lượng, yếu tố tác động mạnh mẽ nhất là tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu. Những lúc kinh tế khởi sắc, nhu cầu về năng lượng tăng lên, trong khi tiêu thụ giảm sút xảy ra khi nền kinh tế bị đình trệ.

Bên cạnh những thay đổi về kinh tế, điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng có thể tác động lớn tới lĩnh vực năng lượng, dẫn tới việc cung ứng dầu thô, khí thiên nhiên và dầu sưởi bị gián đoạn. Theo đó, những điều kiện như vậy có thể làm giảm hoặc làm tăng nhu cầu của nhiều dịch vụ tiêu dùng liên quan đến những loại năng lượng này. Hơn nữa, giá cả năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự bất ổn chính trị tại một số mỏ khí thiên nhiên lớn nhất thế giới.

Dầu là một thị trường 24 giờ, toàn cầu, giá cả trong thị trường này luôn luôn biến động. Điều này khiến dầu trở thành một công cụ lý tưởng cho các nhà giao dịch trong ngày, những người tìm kiếm những biến động nhanh và ưa thích phương pháp giao dịch này.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.