Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00 - 14:30 GMT

Nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn và hiểu rõ hơn về XM! Theo dõi các phiên giao dịch hàng ngày, nơi các giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi đề cập đến các chuyển động thị trường mới nhất, cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch và trả lời các câu hỏi của bạn trong thời gian thực. Bạn muốn tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp vì lợi ích giao dịch của bạn? Các giảng viên của của chúng tôi sẽ cho bạn biết tất cả về chúng!


Bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba, cũng như nội dung do XM soạn thảo trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”, dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.

Chia sẻ khóa học này:

Facebook Twitter LinkedIn
Instructor

Lữ Hữu Duy

Instructor

Nguyễn Chí Kiệt

Instructor

Harry Tuấn Anh

Instructor

Hoàng Thị Phương Thúy

CHI TIẾT
Hosts

Bella

Hosts

Tracy

Hosts

Pricia

CHI TIẾT