XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

MT4 MultiTerminal

XM Multiterminal, Nhanh hơn và Tốt hơn.

Quản lý hơn 100 tài khoản cùng một lúc

Tiếp cận với các thị trường tài chính toàn cầu

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.