XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Giao dịch CFD chứng khoán

10 lớp tài sản - 10 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
Giao dịch Forex, Tiền điện tử, Chứng khoán, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Chỉ số theo lĩnh vực tại XM.

Chứng khoán phái sinh - Spread / Điều kiện