XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

10 lớp tài sản - 10 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
Giao dịch Forex, Tiền điện tử, Chứng khoán, Hàng hóa, Kim loại quý, Năng lượng, Chỉ số chứng khoán và Chỉ số theo lĩnh vực tại XM.

Cổ phiếu Turbo - Spread / Điều kiện

* Mức tối thiểu để đặt lệnh chờ tại giá thị trường hiện tại.

Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi trước khi công bố kết quả kinh doanh và / hoặc bất kỳ quyết sách cổ đông nào của công ty.

Tỷ lệ ký quỹ luôn là 50% khi bạn đặt các lệnh ngược chiều đối với sản phẩm phái sinh và nếu mức ký quỹ của bạn trên 100%.

Cổ phiếu turbo đáo hạn hàng ngày, nghĩa là tất cả các vị thế sẽ tự động đóng vào cuối ngày giao dịch.

Chứng khoán phái sinh không phải là cổ phiếu thực và không có bất kỳ quyền biểu quyết nào.

Khi một công ty ra các quyết sách của cổ đông, việc điều chỉnh giá có thể được áp dụng để loại bỏ tác động đối với tài khoản giao dịch của khách hàng.

Lịch hiển thị ở trên có thể thay đổi.

Cổ phiếu turbo là gì?

Phái sinh cổ phiếu turbo là sản phẩm có các cổ phiếu cụ thể làm tài sản cơ bản và có đòn bẩy 200:1. Việc giao dịch cổ phiếu turbo bắt đầu vào đầu ngày giao dịch của tài sản cơ bản và kết thúc vào cuối ngày hôm đó. Quá trình này sau đó tiếp tục vào ngày hôm sau.

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu turbo là gì?

Yêu cầu ký quỹ đối với phái sinh cổ phiếu turbo = [Số Lot * Khối lượng hợp đồng * Giá mở] / [Giá trị thấp hơn giữa (Đòn bẩy tài khoản, Đòn bẩy ký hiệu)]

Như công thức trên chỉ ra, đòn bẩy của vị thế là Giá trị thấp hơn giữa Đòn bẩy tài khoản của bạn và Đòn bẩy cụ thể của ký hiệu bạn đang giao dịch.

Ví dụ 1: Khách hàng giao dịch 10 lot Amazon turbo với giá mở là 100 USD, với tiền tệ cơ sở của tài khoản là USD và đòn bẩy tài khoản là 100:1. Đồng thời, đòn bẩy ký hiệu cho Amazon turbo là 200.

Số tiền ký quỹ bắt buộc cho vị thế Amazon turbo (Ví dụ 1) = (10*10*100) / 100 = 100$

Ví dụ 2: Khách hàng giao dịch 15 lot Amazon turbo với giá mở là 100 USD, với tiền tệ cơ sở của tài khoản là USD và đòn bẩy tài khoản là 500:1. Đồng thời, đòn bẩy ký hiệu cho Amazon turbo là 200.

Số tiền ký quỹ bắt buộc cho vị thế Amazon turbo (Ví dụ 2) = (15*10*100) / 200 = 75$

Mở rộng|Thu hẹp

Khi nào tôi có thể giao dịch cổ phiếu turbo?

Bạn sẽ có thể mở và đóng các vị thế bất cứ lúc nào trong ngày giao dịch (tức là mở một vị thế mua Amazon khi có tick đầu tiên của ngày giao dịch và đóng vị thế đó sau 10 phút).

Có những khoản phí nào?

Phí duy nhất cho sản phẩm này là spread. Sẽ không có phí swap hoặc hoa hồng.

Khi nào thì vị thế của tôi sẽ đóng và ở mức giá nào?

Bất kỳ vị thế mở nào sẽ tự động được đóng vào cuối phiên giao dịch, ở mức giá cuối cùng có thể giao dịch.

Đòn bẩy tối đa cho cổ phiếu turbo là bao nhiêu?

Bạn có thể giao dịch Cổ phiếu Turbo với đòn bẩy tối đa là 200:1.

Tôi có được nhận cổ tức không?

Vì các vị thế sẽ bị đóng hàng ngày nên bạn sẽ không đủ điều kiện nhận cổ tức khi giao dịch cổ phiếu turbo.

Tôi có thể giao dịch cổ phiếu turbo trên những nền tảng nào?

Cổ phiếu turbo chỉ giao dịch được trên nền tảng MT5.

Sản phẩm này có trong những loại tài khoản nào?

Bạn chỉ có thể giao dịch cổ phiếu turbo với tài khoản Standard của chúng tôi.

Tỷ lệ ký quỹ được tính như thế nào?

Tính toán tỷ lệ ký quỹ sẽ dựa trên mức thấp hơn giữa tài khoản của bạn và công cụ được giao dịch.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.